Những điều người kinh doanh lầm tưởng

Tôi đồng ý với bạn là đúng. Nhưng bạn không thể duy trì được doanh số nếu chỉ post bài bán hàng trên frofile của bạn đâu.

  • Thật sao, họ không có thời gian, hay bạn không có thời gian, bạn không muốn làm.
  • Tôi đồng ý với bạn nhiều người họ chỉ lướt qua. Nhưng bạn ơi, những người đó không phải khách hàng tiềm năng của bạn đâu. Người quan tâm thực sự, họ sẽ tìm hiểu.

Tôi có câu trả lời cho bạn đây, không phải ngành nghề của bạn khó đâu. Tất cả mọi ngành nghề đều khó.

Vì cạnh tranh để hiện thị trước mắt khách hàng là vô cùng khó.

Tôi có câu trả lời cho bạn đây, không phải ngành nghề của bạn khó đâu. Tất cả mọi ngành nghề đều khó.

Vì cạnh tranh để hiện thị trước mắt khách hàng là vô cùng khó.